به زبان انگلیسیخبرنمایندگی هاپرسش و پاسخبرنامه کشتی هاارتباط با مامعرفی شرکتصفحه اصلی

 

 

تشويق بخش خصوصي به فعاليت در صنعت حمل و نقل دريايي كشور از جمله سياستهايي است كه دولت ايران، با بيست سال تاخير اتخاذ كرد و كشتيراني آريا نخستين شركتي است كه با بهره‌گيري از چنين فرصتي به وجود آمد.

با وجودي‌كه مراحل راه‌اندازي اين شركت با خروج برخي از اولين گروه بنيان‌گزاران، به تعويق افتاد، اما سرانجام در 21 تير ماه 1382 شرکت در شرف تأسیس قرار گرفت و درمرداد ماه همان سال، مجوز ثبت آن به تائيد سازمان بنادر و كشتيراني رسيد ، در دی ماه 1382 پذیره نویسی شرکت انجام گرفت و سرانجام در تاریخ 16/04/1383 نام شرکت به ثبت رسید

نخستين مجمع عمومي موسس شركت كشتيراني آريا (سهامي عام) در 20 فروردين ماه1383  با حضور حدود 70% از صاحبان سهام در محل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، برگزار شد. در اين جلسه، پيش‌نويس اساسنامه كشتيراني آريا به تصويب رسيد و سرمايه 22 ميليارد و 500 ميليون ريالي شركت، كه به 22 ميليون و 500 هزار سهم با نام 000 1 ريالي تقسيم كه نيمي از آن توسط موسسين و پذيره نويسان پرداخت شده بود، نيز تائيد شد. حاضران، موضوع شركت را نيز به شرح زير تصويب كردند:

 

اقدام به خريد، فروش، اجاره يا رهن هرگونه شناور دريايي ؛

  •  
 

خريد ، فروش ، اجاره يا رهن هرگونه تجهيزات مرتبط با عمليات تخليه و بارگيري و كانتينر ؛

  •  
 

مديريت شناورهاي دريايي ؛

  •  
 

مديريت نيروي انساني و منابع مالي قلمرو فعاليت دريايي ؛

  •  
 

مديريت بنادر ؛

  •  
 

سرمايه گذاري در ساير شركت‌هايي كه مرتبط با موضوع ” شركت “ باشند ، از طريق مشاركت در تاسيس يا خريد سهام و سهم ‌الشركه يا پذيره نويسي سهام ؛

  •  
 

اقدام به هرگونه عمليات مجاز بازرگاني.

  •  
 

همچنین طبق آخرین صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ 1392/03/21 سرمایه شرکت از مبلغ 117،720،000،000 ریال به 298،000،000،000 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی بخشی از دارائئ های شرکت بشرح گزارش کارشناسی افزایش یافت.

 

 

 

 

 

چارت سازمانی شرکت