به زبان انگلیسیخبرنمایندگی هاپرسش و پاسخبرنامه کشتی هاارتباط با مامعرفی شرکتصفحه اصلی

 

 

 
 

هادی امامی

 

مشخصات فردی:  

نام: سيّدهادي، نام خانوادگی: هوشيارامامي، متولد مشهد سال 1334، میزان تحصیلات: كارشناسي ارشد


سابقه فعاليت :  

1. آذر ماه سال 1361 تا آذر سال 1365 ، مسئول بخش حمل و نقل دريائي در مركز تهيه و توزيع فلزات.  


2. آذر سال 1365 تا فروردين 1370  

       الف )‌ رئيس عمليات نفت خام  

       ب ) رئيس عمليات شناورها  

       ج ) رئيس نمايندگيهاي خارج از كشور  

3. از فروردين 1370 تا فروردين 1371 ، معاون مديرعامل در عمليات شركت كشتيراني بنياد  


4. از فروردين 1371 تا تيرماه 1374 ، مديرعامل شركت نمايندگيهاي كشتيراني بنياد و معاون عمليات شركت كشتيراني بنياد  


5. از تيرماه 1374 تا بهار سال 1379 ،‌ معاون مديرعامل سازمان حمل و نقل بنياد در بخش دريائي و مديرعامل شركت كشتيراني بنياد و رئيس هيئت مديره شركتهاي گروه دريائي  


6. ‌ از بهار 1379 تا تیرماه 1380،‌ مديرگروه دريائي سازمان بازرگاني و حمل و نقل بنياد و مديرعامل شركت كشتيراني بنياد

 

 

7. ‌ از تیرماه 1380 تا آذر ماه 1389 ، سهامدار و رئیس هیأت مدیره شرکت خدمات  کشتیرانی و بازرگانی  بایا بین الملل  

 

8. ‌ از آذر ماه 1389 تاکنون ، مدیر عامل شرکت کشتیرانی آریا


دوره های تخصصی :  

    1. ‌ حمل و نقل دريائي از كشتيراني جمهوري اسلامي  

    2. قراردادهاي فروش بين الملل از بانك مركزي ايران  

    3. مديريت خريد از مديريت صنعتي  

    4. زبان انگليسي از كشور انگلستان  

    5. امور بيمه و دعاوي دريائي از مؤسسه Richards Hogg انگلستان  

    6. مديريت دعاوي و كنترل تصادفات دريائي از مؤسسه Richards Hogg انگلستان  

    7. حمل و نقل محمولات فله از دانشگاه كمبريج انگلستان