به زبان انگلیسیخبرنمایندگی هاپرسش و پاسخبرنامه کشتی هاارتباط با مامعرفی شرکتصفحه اصلی

 

 

 

مجمع عمومی عادی سالیانه

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت قرار است در ساعت 13 روز 17/12/1385 درمحل سالن اجتماعات شرکت ملی نفتکش ایران به نشانی تهران. بلوارآفریقا، خیابان شهید عاطفی ، شماره 67 تشکیل گردد .

دستور جلسه

1-      استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی؛

2-      بررسی و تصویب صورتهای مالی و ترازنامه سال مالی منتهی به 10/10/1385 ؛

3-      انتخاب حسابرس و بازرس قانونی ؛

4-      تعیین روزنامه کثیرالانتشار .