به زبان انگلیسیخبرنمایندگی هاپرسش و پاسخبرنامه کشتی هاارتباط با مامعرفی شرکتصفحه اصلی

 

 

 

 برنامه توسعه ناوگان کشتیرانی آریا 

 

در راستای تحقق بخشی از برنامه پنج ساله توسعه ناوگان ، مدیریت شرکت تصمیم به خرید تعدادی کشتی مناسب برای حضور در بازار منطقه ای و بین المللی گرفته است .

 

 

 

 

به همین منظور ، خرید سه فروند کشتی فله بر هندی ماکس و همچنین یک فروند کشتی جنرال کارگو/ فله بر با ظرفیت 6000/8000  تن و یک فروند کشتی  کانتینر بر با ظرفیت 300/350  کانتینر در اولویت اول قرار گرفته است .

 

 

 

 

 

 

 

در اجرای این هدف ، متخصصین دریایی این شرکت از تعدادی کشتی بازدید به عمل آورده اند که از بین آنها سه فروند  کشتی هائی با ظرفیت  46500 / 53000 تن انتخاب گردیده است که دو فروند آن خریداری  و بزودی تحویل داده خواهد شد .

 

 

 

 

 

 

 

در زمینه اجاره کشتی نیز معاونت بازرگانی شرکت کشتیرانی آریا سه  فروند هندی ماکس با مشخصات ذیل را به ترتیب به مدت 2 سال و 3 سال به اجاره خود درآورده و در حال بهره گیری از کشتیها میباشد .

 

 

 

 

 

 

شرکت به منظور اجرای برنامه های 5 ساله توسط ناوگان و تامین اعتبار با چندین بانک و موسسات اعتباری داخل و خارج در حال مذاکره می باشد و امید است با تامین اعتبار ، کشتیهای مورد نیاز خریداری گردد .

 

 

 

 

 

 

 

در چند ماه گذشته از چندین کارخانه کشتی سازی در کره ، چین و ویتنام بازدید به عمل آمده و با اعلام آمادگی کارخانجات کشتی سازی در چین، در نظر داریم چند فروند کشتی با ظرفیتهای 000 32 و 000 52 تنی سفارش ساخت داده شود .

 

 

 

 

شرکت در سال 2006 با چهار فروند کشتیهای مدرن سوپر هندی مکس  000 53 تنی خود 60 سفر دریایی انجام و

 000 700 2 تن بار به بنادر مختلف دنیا حمل نموده است .