به زبان انگلیسیخبرنمایندگی هاپرسش و پاسخبرنامه کشتی هاارتباط با مامعرفی شرکتصفحه اصلی

 

 

 

 

 

 

Ø       یازدهمین همایش ارگانهای دریایی

 

     این همایش در تاریخ 18 اردیبهشت ماه  1386 به مدت 3 روز با شرکت کلیه دست اندرکاران صنعت حمل و نقل دریایی در بندرعباس با عنوان توسعه صنعت دریانوردی در خلیج فارس و دریای عمان ، چالشها و راهکارها تشکیل گردید و سخنران طی مقالاتی موضوع همایش را نقد و در پایان قطعنامه همایش صادر گردید .

      مدیر عامل و مدیر چاترینگ  شرکت در این همایش  شرکت داشتند .

    میزبانی همایش برای سال آینده از بین 4 شرکت داوطلب از جمله شرکت کشتیرانی آریا انتخاب خواهد شد .

 

 

Ø        سفر معاون بازرگانی و مدیر عملیات  به لیماسول ( قبرس)

 

جهت پیشبرد اهداف شرکت و به منظور ایجاد هماهنگی با شرکت اینترارینت ( INTERORIENT ) در تاریخ 24 اردیبهشت ماه 1386 مدیریت فنی و پرسنلی دو فروند کشتی آریا پیام و آریا پیک را بعهده دارند .

معاون  بازرگانی و مدیر عملیات شرکت به لیماسول ( قبرس) مسافرت و طی جلساتی با مدیران آن شرکت مسائل مشترک را بررسی و هماهنگی لازم برای اداره موثر کشتیها بعمل آمد .

 

 

Ø        جلسه موسسه طبقه بندیDNV

 

مدیر عامل شرکت جناب آقای کاپیتان علیرضا خوشرو در جلسه موسسه  طبقه بندی DNV  که در تاریخ 11 می 2007 در رابطه با جلسه کمیته ملی ایران  میباشد شرکت خواهند کرد تا در جریان مذاکرات مربوطه قرار گیرند .